- "" | |

!

!!!!        2015 .

 

1 + 1 %-   !
, , !
1+1% – , !!!
, 1%-
MAGYAR ORTHODOX EGYHÁZMEGYE
: 0365 
!!!!!! 
!!!!

!

, , . , , - - .

. . 


   OTP 
11707024 – 20293691 
Budapest 
Király u. 47

, , , , , .

, .

  .